Url http://www.cimne.com/webcimne/sigpro/Ficha.aspx?id=714
Acronym REFER
Project title Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (Comunitat RIS3CAT Energia)
Official Website http://www2.cimne.com/proyectos/Ficha.aspx?id=714
Reference COMRDI15-1-0036-03
Principal investigator