Url http://www.cimne.com/webcimne/sigpro/Ficha.aspx?id=772
Acronym TRANSPORT
Project title Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva/Impressió 3D a la indústria del transport (Comunitat RIS3CAT Llavor3D)
Reference COMRDI16-1-0010-00
Principal investigator Carlos AGELET DE SARACIBAR BOSCH - agelet@cimne.upc.edu
Start date 01/01/2018 End date 31/12/2020
Coordinator CIMNE
Consortium members
  • FUNDACIÓ CIM
  • ELIX POLYMERS
  • ATOTECH
  • TECALUM
  • LEITAT
  • HP
  • IQS-CETS INST. QUÍMIC DE SARRIÀ
  • ALSTOM
Program Comunitats RIS3CAT Call Acreditació de Comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I del seu pla d’actuacions 2016
Subprogram Projectes col·laboratius recerca industrial i/o innovació Category Catalán
Funding body(ies) ACCIÓ Grant 140.991,55 €
Abstract Substituir peces de material base metàl·lic per material base alumini-plàstic que alleugereixi pes, millori les prestacions dels components actuals i suposi un menor cost de matèria prima i productiu conservant les propietats físico-químiques del recobriment (barres de transmissió, fasteners, eixos amortidors, etc.) mitjançant l'aplicació de tecnologies AM/3DP. Es concreta per a cada un dels eixos estratègics prioritaris d'R+D de la Comunitat LLAVOR 3D: Eix 1.Disseny: 1.Desenvolupar noves estratègies i criteris de disseny per desenvolupar sistemes d'alleugerir components d'utillatges i peces d'altes prestacions, per aprofitar els avantatges que ofereix la fabricació additiva per la seva fabricació, que es concretarà finalment en una guia de disseny amb metodologies, geometries i funcionalitats. 2.Desenvolupar eines de simulació numèrica orientada a l'estudi del comportament de peces fabricades amb tècniques d'impressió AM/3DP. Eix 2.Materials: 1.Dissenyar, formular i desenvolupar nous aliatges d'alumini -AlSi10Mg- i nous materials polimèrics -ABS- per utillatge i peces per les indústries del transport, optimització de les seves propietats segons els paràmetres requerits per processar-los amb tecnologies basades en llit de pols (SLM, Selective Laser Melting, i MJF, MultiJet Fusion) i pel procés de FDM (Fused Deposition Modelling) en cas de presentacions en fil. Eix 3.Processos de consolidació: 1.Optimitzar els paràmetres de procés de les tecnologies additives objecte d'aquest projecte: SLM, FDM, MJF, DLP i DIW- per la fabricació de peces d'elevats requeriments a partir de pols metàl·liques i polimèriques.Eix 4.Post processos: Desenvolupar processos d'acabat (polits mecànics i químics, recobriments superficials i tractaments tèrmics) de les peces fabricades mitjançant tecnologies additives per assolir les elevades prestacions tècniques i funcionals dels components de les peces i utillatge requerits. Eix 5.Validació d'aplicacions d'avantguarda: Assajar i validar els desenvolupaments duts a terme al present projecte per comprovar l'assoliment dels objectius tècnics plantejats en relació als requeriments i necessitats de les indústries usuàries de les peces fabricades.
LogoProyecto LogoEntFinanc