Thursday, May 26, 2022     [ login ]
Responsive image
Job offers

CIMNE employs about 220 people, including researchers and service staff. In addition, the center keeps in touch with researchers all around the world to allow a constant exchange of knowledge.

Fellowships & Grants

Open positions

1 - 10 [13]
VAC-2022-37 – Auxiliar del departament de Comptabilitat
19/05/2022


Deadline for submissions: 02/06/2022 (12 noon)
VAC-2022-34 – Ingeniero/a especialidad hidráulica
16/05/2022


Deadline for submissions: 26/05/2022 (12 noon)
VAC-2022-35 – Especialista en Anàlisi Numèric Estructural
16/05/2022


Deadline for submission: 26/05/2022 (12 noon)
VAC-2022-19 – Tècnic/a de compres
04/04/2022


Deadline for submissions: 19/06/2022 (12 noon)
VAC-2022-21 – Tècnic/a informàtic/a en processos selecció
04/04/2022


Deadline for submissions: 19/06/2022 (12 noon)
VAC-2022-22 – Tècnic/a informàtic/a
04/04/2022


Deadline for submissions: 19/06/2022 (12 noon)
VAC-2022-14 - PhD Position-MSCA-ITN- SSeCoID
28/02/2022


Deadline for submissions: Until the fulfil of position
1 - 10 [13]

In process

1 - 10 [54]
VAC-2022-29 - Tècnic/a del departament de comptabilitat
26/04/2022


Deadline for submissions: 09/05/2022 (12 noon)
VAC-2022-23 – Auxiliar desenvolupador web
07/04/2022


Deadline for submissions: 12/04/2022 (12 noon)
VAC-2022-13 – Research Engineer in High Performance Scientific Computing
22/02/2022


Deadline for submissions: 08/03/2022 (12 noon)
VAC-2022-10 – Técnico/a de ofertas internacionales
03/02/2022


Deadline for submissions: 24/02/2022 (12 noon)
1 - 10 [54]

Closed positions

1 - 10 [311]
VAC-2022-31 – Ingeniero/a Físico
03/05/2022


Deadline for submissions: 11/05/2022 (12 noon)
VAC-2022-28 – Tècnic Superior en Comptabilitat
25/04/2022


Deadline for submissions: 06/05/2022 (12 noon)
VAC-2022-27 – Tècnic Superior en Recursos Humans
08/04/2022


Deadline for submissions: 06/05/2022 (12 noon)
VAC-2022-18 — Cap del departament de Recursos Humans
15/03/2022


Deadline for submissions: 24/04/2022 (12 noon)
VAC-2022-17 – Assistent/a a Direcció/Gerència
10/03/2022


Deadline for submissions: 07/04/2022 (12 noon)
VAC-2022-15 – Tècnic/a del departament de RRHH
28/02/2022


Deadline for submissions: 15/03/2022 (12 noon)
VAC-2022-09 – Investigador/a en Transports (en pràctiques)
26/01/2022


Deadline for submissions: 09/02/2022 (12 noon)
1 - 10 [311]

External vacancies

1 - 10 [14]
REDI PhD Programme
01/10/2021


Deadline for applications: 30/11/2021
Gestor per al Projecte Gavius (Ajuntament de Gavà)
12/11/2019


Data límit per a la presentació de candidatures: El període de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils des de la publicació de les presentes bases al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica.
Lecturer in Civil and Environmental Engineering
28/08/2018


Institution: University of California, Berkeley
Part-Time Lecturer in Industrial Engineering & Operations Research
28/08/2018


Institution: University of California, Berkeley
UVic-UCC / PDI de l’àmbit de la mecànica d’automoció
18/06/2018


UVic- UCC / PDI de l’àmbit de la mecànica d’automoció. PDI Agregat/ada a Temps complet
PhD Position
09/10/2017


Institution: Swansea University (UK)
1 - 10 [14]