Administration Staff

1 - 6 [53]

5/24/2023
VAC-2023-30 – Secretari/a de Direcció
Nombre de places a cobrir: 1 Categoria professional: TECMIG 3 Localitat i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 26.663,98 € Jornada laboral: 40 hores  Tipus de contracte: Interinitat per vacant La Direcció del CIMNE requereix incorporar un/a secretari/a ...


3/14/2023
VAC-2023-21 – Auxiliar de Congressos
Hiring resolution Nombre de places a cobrir: 1 Categoria professional: Auxiliar (AUX 2) Localitat i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 21.108,99€ Jornada laboral: 40 hores setmanals Duració prevista: Substitució per excedència Fu...


2/7/2023
VAC-2023-13 – Auxiliar de Sistemas
Hiring resolution Número de plazas a cubrir: 1 Categoría profesional: Auxiliar (AUX2) Localidad y centro de trabajo: Barcelona-CIMNE Remuneración bruta anual: 13.193,12€ Jornada laboral: 25 horas semanales Funciones del puesto de trabajo: Implementaci&oac...


12/14/2022
VAC-2022-89 - Técnico/a de ofertas internacionales
Hiring resolution Número de plazas a cubrir: 1 Categoría profesional: Tècnic Mig Localidad y centro de trabajo: Barcelona, en las oficinas del grupo CENIT Remuneración bruta anual: 24.664,18 euros Jornada laboral:  37h semanales (flexibilidad...


9/29/2022
VAC-2022-73 – Auxiliar administratiu amb certificat de discapacitat
Hiring resolution Número de places a cobrir: 1 Categoria professional: Auxiliar Lloc i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 10.197,58 € Jornada laboral: 20 hores setmanals Funcions del lloc de treball: Donar suport al personal d’admin...


9/13/2022
VAC-2022-61 - Técnico/a de ofertas internacionales
Hiring resolution Número de plazas a cubrir: 1 Categoría profesional: Administration Staff – Técnico Medio 3 Localidad y centro de trabajo: Barcelona, en las oficinas del grupo CENIT Remuneración bruta anual: 23.830,13€ anuales Jornada ...


1 - 6 [53]