PrimeresExperiencies

1 - 6 [9]

31/10/2023
VAC-2023-68 – Auxiliar del Dept. de Congressos
Nombre de places a cobrir: 1 Categoria professional: Auxiliar – AUX1 Localitat i centre de treball: Campus Nord UPC, 08034, Barcelona Remuneració bruta anual: 24.343,35 € Jornada laboral: 40h setmanals Tipus contracte: Pràctiques Duració prevista: 12 mesos, amb ...


31/10/2023
VAC-2023-69 – Auxiliar de Gerència – Portal de transparència
Nombre de places a cobrir: 1 Categoria professional: Auxiliar – AUX1 Localitat i centre de treball: Campus Nord UPC, 08034, Barcelona Remuneració bruta anual: 24.343,35 € Jornada laboral: 40h setmanals Tipus contracte: Pràctiques Duració prevista: 12 mesos, amb ...


31/10/2023
VAC-2023-70 – Auxiliar del Dept. de Projectes
Nombre de places a cobrir: 1 Categoria professional: Auxiliar – AUX1 Localitat i centre de treball: Campus Nord UPC, 08034, Barcelona Remuneració bruta anual: 24.343,35 € Jornada laboral: 40h setmanals Tipus contracte: Pràctiques Duració prevista: 12 mesos, amb ...


31/10/2023
VAC-2023-71 – Auxiliar dels depts. de Recursos Humans i Comptabilitat i Finances
Nombre de places a cobrir: 1 Categoria professional: Auxiliar – AUX1 Localitat i centre de treball: Campus Nord UPC, 08034, Barcelona Remuneració bruta anual: 24.343,35 € Jornada laboral: 40h setmanals Tipus contracte: Pràctiques Duració prevista: 12 mesos, amb ...


11/01/2023
VAC-2023-06 – Project Manager Junior
Hiring resolution Nombre de places a cobrir: 1 Lloc i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 23.743,32 € Jornada laboral: 40 hores setmanals Duració prevista: 12 mesos (data d'inici del contracte ha de ser com a màxim el 31/03/2023 i h...


04/04/2022
VAC-2022-19 – Tècnic/a de compres
Nombre de places a cobrir: 1 Localitat i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 24.214,8€ Jornada laboral: 40 hores setmanals Tipus de contracte: Contracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis Duraci&oa...


1 - 6 [9]