PrimeresExperiencies


11/01/2023
VAC-2023-06 – Project Manager Junior
Hiring resolution Nombre de places a cobrir: 1 Lloc i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 23.743,32 € Jornada laboral: 40 hores setmanals Duració prevista: 12 mesos (data d'inici del contracte ha de ser com a màxim el 31/03/2023 i h...


04/04/2022
VAC-2022-19 – Tècnic/a de compres
Nombre de places a cobrir: 1 Localitat i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 24.214,8€ Jornada laboral: 40 hores setmanals Tipus de contracte: Contracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis Duraci&oa...


04/04/2022
VAC-2022-20 – Tècnic/a informàtic/a per al desenvolupament d’una plataforma de convocatòries
Nombre de places a cobrir: 1 Localitat i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 24.214,8€ Jornada laboral: 40 hores setmanals Tipus de contracte: Contracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis Duraci&oa...


04/04/2022
VAC-2022-21 – Tècnic/a informàtic/a en processos selecció
Nombre de places a cobrir: 1 Localitat i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 24.214,8€ Jornada laboral: 40 hores setmanals Tipus de contracte: Contracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis Duraci&oa...


04/04/2022
VAC-2022-22 – Tècnic/a informàtic/a
Nombre de places a cobrir: 1 Localitat i centre de treball: Barcelona Remuneració bruta anual: 24.214,8€ Jornada laboral: 40 hores setmanals Tipus de contracte: Contracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis Duraci&oa...