Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=771
LogoProyecto LogoEntFinanc LogoFeder
Acronym PRO2
Project title Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva /Impressió 3D a fabricació de productes indistrials i als processos industrials de producció (Comunitat RIS3CAT Llavor3D)
Reference COMRDI16-1-0009-04
Principal investigator Luis Miguel CERVERA RUIZ - mcervera@cimne.upc.edu
Start date 01/01/2018 End date 20/03/2021
Coordinator LEITAT
Consortium members
  • CIMNE
  • EURECAT
  • CONIEX
  • VIRUTEX S.A.
  • CTM
  • FISA RECUBRIMIENTOS SA
  • ULTRASION SL
  • INDUSTRIAS FARMAMACEUTICAS ALMIRALL
  • HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU
  • FLUIDRA SA
Program Comunitats RIS3CAT Call Acreditació de Comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I del seu pla d’actuacions 2016
Subprogram Projectes col·laboratius recerca industrial i/o innovació Category Catalán
Funding body(ies) ACCIÓ Grant 80.226,10 €
Abstract L'objectiu general es projecte és obtenir productes final útils en linia de producció industrial i component de maquinària combinant en la seva producció els materials polimèrics de propietats termiques avaçades i propietats mecàniques a demanda optimitzats per a les tècniques de fabricació additiva mjf (MultiJet Fusion) i UDM (Ultrasonic Depostion Modeling) Els post processos d'acabats per tal d'aconseguir propietats superficials millorades adaptables a cada cas d'us real en entorn industrial també seran abordats en profunditat en el marc del projecte.L'assoliment d'aquest objectiu esdevindrà mesurable grácies a nous portocols de validació establerts pels usuaris finals de la tecnologia.
Attachments
Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020