Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=772
LogoProyecto LogoEntFinanc LogoFeder
Acronym TRANSPORT
Project title Ecosistema d'R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva/Impressió 3D a la indústria del transport (Comunitat RIS3CAT Llavor3D)
Reference COMRDI16-1-0010-00
Principal investigator Carlos AGELET DE SARACIBAR BOSCH - agelet@cimne.upc.edu
Start date 01/01/2018 End date 20/03/2021
Coordinator CIMNE
Consortium members
  • FUNDACIÓ CIM
  • ELIX POLYMERS
  • ATOTECH
  • TECALUM
  • LEITAT
  • HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU
  • IQS-CETS INST. QUÍMIC DE SARRIÀ
  • ALSTOM
Program Comunitats RIS3CAT Call Acreditació de Comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I del seu pla d’actuacions 2016
Subprogram Projectes col·laboratius recerca industrial i/o innovació Category Catalán
Funding body(ies) ACCIÓ Grant 140.991,55 €
Abstract Substituir peces de material base metàl·lic per material base alumini-plàstic que alleugereixi pes, millori les prestacions dels components actuals i suposi un menor cost de matèria prima i productiu conservant les propietats físico-químiques del recobriment (barres de transmissió, fasteners, eixos amortidors, etc.) mitjançant l'aplicació de tecnologies AM/3DP. Es concreta per a cada un dels eixos estratègics prioritaris d'R+D de la Comunitat LLAVOR 3D: Eix 1.Disseny: 1.Desenvolupar noves estratègies i criteris de disseny per desenvolupar sistemes d'alleugerir components d'utillatges i peces d'altes prestacions, per aprofitar els avantatges que ofereix la fabricació additiva per la seva fabricació, que es concretarà finalment en una guia de disseny amb metodologies, geometries i funcionalitats. 2.Desenvolupar eines de simulació numèrica orientada a l'estudi del comportament de peces fabricades amb tècniques d'impressió AM/3DP. Eix 2.Materials: 1.Dissenyar, formular i desenvolupar nous aliatges d'alumini -AlSi10Mg- i nous materials polimèrics -ABS- per utillatge i peces per les indústries del transport, optimització de les seves propietats segons els paràmetres requerits per processar-los amb tecnologies basades en llit de pols (SLM, Selective Laser Melting, i MJF, MultiJet Fusion) i pel procés de FDM (Fused Deposition Modelling) en cas de presentacions en fil. Eix 3.Processos de consolidació: 1.Optimitzar els paràmetres de procés de les tecnologies additives objecte d'aquest projecte: SLM, FDM, MJF, DLP i DIW- per la fabricació de peces d'elevats requeriments a partir de pols metàl·liques i polimèriques.Eix 4.Post processos: Desenvolupar processos d'acabat (polits mecànics i químics, recobriments superficials i tractaments tèrmics) de les peces fabricades mitjançant tecnologies additives per assolir les elevades prestacions tècniques i funcionals dels components de les peces i utillatge requerits. Eix 5.Validació d'aplicacions d'avantguarda: Assajar i validar els desenvolupaments duts a terme al present projecte per comprovar l'assoliment dels objectius tècnics plantejats en relació als requeriments i necessitats de les indústries usuàries de les peces fabricades.
Attachments
Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020