Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=869
LogoProyecto LogoFeder
Acronym LIGHT3D
Project title Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)
Reference 001-P-001646
Principal investigator Michele CHIUMENTI - michele@cimne.upc.edu
Start date 31/12/2019 End date 31/12/2022
Coordinator FUNDACIÓ CIM
Consortium members
 • UPC
 • CIMNE
 • EURECAT
 • LEITAT
 • UDG
 • IBEC
 • IQS-CETS INST. QUÍMIC DE SARRIÀ
 • UB
 • UAB
 • FSJD
 • SJD
 • ICIQ
 • IREC
Program Instruments per a la especialització intel·ligent Call Agrupacions en tecnologies emergents 2018
Subprogram Acctivitats Emergents Category Catalán
Funding body(ies) GENCAT Grant 64.129,07 €
Abstract L’objectiu final de Base3D és acompanyar a les tecnologies de fabricació additiva al llarg d’un procés de maduració tecnològic i pressionar el màxim possible per a aconseguir la seva implantació tangible a la indústria, els quiròfans, les empreses i les aules catalanes. Per a aconseguir aquesta fita, es desenvoluparan els diferents subprojectes que formen part de Base3D: P1 Light3D: Tecnologies de làser i altra llum, P2 Fus3D: Tecnologies per a deposició de material semifós, P3 Ink3D: Tecnologies per a la deposició de tintes contínues i P4 Hybri3D: Tecnologies per a hibridació multimaterial. Aquests quatre subprojectes generaran la base de la futura indústria 3D a Catalunya a partir de desenvolupar la tecnologia a través de la cadena de valor de la impressió 3D. Aquesta base es generarà a través de la investigació i desenvolupament en materials, simulació, disseny i desenvolupament de prototips, i l’assaig i avaluació en entorns de laboratori i industrials.
Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 1.887.221,21€.