Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=870
LogoProyecto LogoFeder
Acronym Projecte P2
Project title Valorització de les dades de la IoT (Agrupació FEM IOT)
Official Website https://femiot.cat/
Reference 001-P-001662
Principal investigator Jordi CIPRIANO LINDEZ - cipriano@cimne.upc.edu
Start date 31/12/2019 End date 28/02/2022
Coordinator I2CAT
Consortium members
 • UPC
 • CIMNE
 • EURECAT
 • LEITAT
 • BSC
 • UOC
 • UPF
 • URV
 • IREC
 • CVC
 • CTTC
Program Instruments per a la especialització intel·ligent Call Agrupacions en tecnologies emergents 2018
Subprogram Acctivitats Emergents Category Catalán
Funding body(ies) GENCAT Grant 109.993,94 €
Abstract L’ IOT (Internet de les coses) és un sector emergent basat en tecnologies impulsores com la connectivitat tant en alta velocitat com en alta cobertura, la alta capacitat de computació, la reducció del consum energètic, les tecnologies d’analítica de dades i aprenentatge però també associat a reptes socials com la competitivitat industrial, la conveniència per l’automatització, la mobilitat sostenible, la reducció del consum energètic i la digitalització de la societat. L’objectiu principal de Fem IoT és esdevenir una plataforma de laboratori per la recerca i la innovació en els elements d’infraestructura intel·ligent de ciutat i tots els serveis de valor afegit resultants.
Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 1.997.659,60€.