Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=902
LogoProyecto LogoFeder
Acronym PECT InnoDelta
Project title Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial InnoDelta: Territori laboratori per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial.
Reference 001-P-002223
Principal investigator Francisco Javier MORA SERRANO - mora@cimne.upc.edu
Start date 30/04/2021 End date 31/12/2023
Coordinator VILADECANS CITY COUNCIL
Consortium members
 • Club d’Empresaris Viladecans
 • Associació Innobaix
 • Sant Boi Empresarial
 • Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat
 • Ajuntament del Prat de Llobregat
 • Fundació Ciutat de Viladecans
 • Associació FeinArt
 • Associació del Clúster Food Service de Catalunya
 • AJSB
 • CIMNE
 • UOC
 • CASTELLD
 • ICFO
 • Ajuntament de Gavà
Program Instruments per a la especialització intel·ligent Call Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
Subprogram Projectes despecialització i competitivitat territorial (PECT) Category Catalán
Funding body(ies) Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Grant 192.734,45 €
Abstract En un món globalitzat, la potència i la influència dels grans pols d’innovació, genera per a la resta d’agents (polítics, empresarials, culturals, etc.) la necessitat d’organitzar-se en xarxa i de col·laborar, creant nodes alternatius i sovint especialitzats. Formar part de l’ecosistema local, regional i global d’innovació no succeeix sense la voluntat de ser-hi ni sense posar-ne les mitjans necessaris. L’alternativa és la pèrdua d’influència i de capacitat d’intervenir en l’evolució econòmica i social de l’entorn. El cas del Delta del Llobregat és especialment sensible a aquestes dinàmiques per la influència de Barcelona ciutat, i també per la ràpida evolució del sistema d’innovació vinculat al sector industrial, amb els impactes sobre la població i el territori. Per tot això, és necessari que el Delta del Llobregat esdevingui un referent de l’ecosistema d’innovació i per tant, s’afavoreixi la generació d’escenaris de competitivitat, amb l’increment de la capacitat d’atracció d’inversió i de generació d’activitat econòmica innovadora a partir de les pròpies potencialitats endògenes. L’objectiu principal d’aquest PECT és incrementar la competitivitat del Delta del Llobregat. En aquest sentit, entenem que la competitivitat territorial del Delta del Llobregat passa per oferir un entorn atractiu i sostenible per què les empreses i els veïns puguin viure i treballar. Aquesta definició equilibra, doncs, els objectius d’èxit empresarial amb els de benestar social, per què la sostenibilitat es relaciona amb la capacitat, que tinguem com a territori, d’oferir aquest entorn atractiu no sols a curt sinó també a llarg termini. I millorar la competitivitat requereix d’un esforç coordinat de diferents actors. És precisament en aquesta línia que els 5 municipis del Delta del Llobregat: Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà, El Prat del Llobregat i Castelldefels, juntament amb la Fundació Bosh i Gimperà (FBG), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE), s’associen estratègicament per dissenyar i implementar el projecte PECT InnoDelta que es presenta en aquesta memòria. Aquesta convocatòria és doncs un oportunitat per a l’articulació conjunta, entre els cinc ajuntaments, la FBG, ICFO i CIMNE, d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial que vol millorar la competitivitat com a territori, al potenciar la capacitat innovadora dels emprenedors, del teixit empresarial i de la ciutadania en general per fer front als reptes que tenim com a territori. El conjunt d’operacions es projecta amb l’objectiu de crear una estructura de governança que servirà per a la correcta gestió del PECT, però també té la pretensió de servir de model, i de base, per a la definició d’estratègies conjuntes en matèria d’innovació, de promoció econòmica i social. Es tracta, per tant, també, de co-crear i consolidar una estructura de co-governança entre els ajuntaments i altres agents d’innovació que conformen l’àmbit específic del Delta del Llobregat que es perllongui en el temps. En resum, destaquem dos aspectes principals com a resultats esperats del projecte a curt i mig termini. Primer, i a curt termini, la potenciació de l’activitat econòmica, social i d’innovació mitjançant les operacions estructurades en tres grans projectes: la Plataforma Delta Coneixement, la Xarxa Delta Labs i la Plataforma Delta Emprèn. La Plataforma Delta Coneixement ens permetrà recollir, compilar i analitzar dades estratègiques per fer diagnosi i facilitar la presa de decisions a escala Delta del Llobregat. Una correcta diagnosi basada en les evidències que ens proporciona la Plataforma, ens facilitarà identificar reptes conjunts com a territori i plantejar-los a la Xarxa Delta Labs per trobar possibles solucions a implementar. La Xarxa Delta Labs esta formada per diversos labs especialitzat que permetran treballar els reptes, no només, amb la transversalitat de la 4H sinó també des de la perspectiva de l’especialització (logística i mobilitat, tecnologia, social i ecològica), especialització que respon a les fortaleses i expertesa de cada ciutat. Aquests labs actuen com a motor de coneixement i innovació que desprès es podrà materialitzar e implementar en el territori gracies a la Plataforma Delta Emprèn. Aquesta està dissenyada per potenciar l’emprenedoria de base tecnològica i especialitzada en els àmbits de la fotònica i la manufactura avançada aplicada principalment a les industries agroalimentàries, sistemes industrials i industries culturals i basades en l’experiència (esport i turisme), al seu torn podrà incubar i accelerar aquells projectes ideats al diferents labs. Bona prova de la voluntat de continuïtat i sostenibilitat al llarg del temps d’aquest PECT és que a mig termini la Plataforma Delta Coneixement, no només ens ajudarà a fer una diagnosi inicial, si no que també ens ajudarà a avaluar l’impacte de les solucions ideades als labs i oferir emplaçaments industrials a les empreses accelerades a la Plataforma Delta Empren, millorant la retenció de talent, l’especialització i la clusterització del nostre teixit empresarial. Aquest PECT contribuirà a consolidar el node Delta del Llobregat en el conjunt de l’ecosistema d’innovació d’àmbit català. Per que som conscients que per resoldre els reptes del nostre territori no és suficient la innovació empresarial i la tecnològica, hem d’incorporar també la innovació social. En segon terme, i a més llarg termini, la consolidació del sistema de governança compartit entre els ajuntaments, i els agents de coneixement i d’innovació que garanteix la continuïtat de l’actuació estratègica territorial que es consolidarà i impulsarà gràcies al PECT InnoDelta.
Amb el cofinançament de Generalitat de Catalunya i FEDER