Tuesday, September 29, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2017-11 - Administratiu/va

Published: 28/11/2017


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): 6

Localitat: Barcelona

Remuneració bruta anual: 10.521,64 EUR.

Jornada laboral: 25 h/set. Jornada intensiva de 9-14

Tipus contracte: Obra i servei

Duració prevista: 6 mesos inicials amb possibilitats de permanència

Funcions del lloc de treball:

 1. Gestionar viatges. Compra de bitllets, hotels i formalització de liquidacions de viatges
 2. Actualització de la pàgina web del grup de recerca (www.h2ogeo.upc.edu)
 3. Mecanografiat de informes i articles
 4. Manteniment del CV del grup de recerca i de un investigador
 5. Informació als estudiants del funcionament del grup de recerca
 6. Organització de reunions i conferències
 7. Actualització de les agendes
 8. Gestió dels e-mails

Requisits:

 1. Formació: cicle superior d’administratiu
 2. Experiència mínima: 2 anys en treballs similars
 3. Coneixements d’ofimàtica (word, excel, power point) avançats
 4. Coneixements de pàgines web a nivell usuari
 5. Idiomes: català, castellà, anglès

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per al’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

  1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
  2. Formació i perfeccionament (pes específic 30%)
  3. Experiència professional (pes específic 30%)
  4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
  5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
  6. Proves selectives i entrevista (pes específic 10%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds inicial es va establir pel dia 13 de desembre a les 12h, però el procés s'ha ampliat fins el 31/01/2018 (12h).

Els candidats pre-seleccionats, hauran d'enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l'apartat de "Requisits" i "Mèrits" degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF