closed job offers

VAC-2018-39 - Tècnic/a Dept. de Comptabilitat i Finances

Published: 12/11/2018


Número de places a cobrir:
1

Categoria professional: Tècnic

Localitat i centre de treball: Barcelona (tot i que requerirà de forma puntual desplaçaments a les altres seus de CIMNE a Catalunya: Lleida i Terrassa)

Remuneració bruta anual: 27.500€

Jornada laboral: Jornada completa, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres

Jornada completa, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres

Tipus contracte: Indefinit. Es tracta d’un contracte de relleu per jubilació parcial. És requisit trobar-se en situació d’atur per poder optar a la plaça.

Funcions del lloc de treball:

 1. Suport directe a la Directora del departament de Comptabilitat i Finances del Centre
 2. Suport directe al departament de Recursos Humans
 3. Suport puntual a la Gerència
 4. Les principals tasques a desenvolupar seran, entre d’altres:
  • Comptabilització de la nòmina i la Seguretat Social
  • Atendre consultes de caràcter legal relacionades amb recursos humans
  • Realitzar estudis i informes sobre diferents aspectes econòmics de l’entitat
  • Donar suport en el tancament comptable de congressos

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Grau en Direcció i Administració d’Empreses o Grau en alguna disciplina en Ciències Socials + formació complementària en gestió administrativa.
 2. Català i Castellà imprescindibles.
 3. Domini de les eines ofimàtiques bàsiques (especialment Excel)
 4. Coneixements bàsics de comptabilització de factures i nòmines.
 5. Coneixements de la legislació laboral (contractes de recerca, tramitació de permisos per estrangers, convenis laborals, càlculs d’indemnitzacions, acomiadaments, jubilacions, etc).
 6. Experiència contrastada en gestió administrativa i laboral.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència professional prèvia en gestió administrativa.
 2. Experiència professional prèvia en gestió laboral.
 3. Experiència professional prèvia en assessorament legal.
 4. Coneixements d’anglès.
 5. Capacitat de treball en equip.
 6. Empenta i ganes de treballar.

Sistema de qualificació:

Es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts, que s’obtindran sumant els valors obtinguts en els següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques 25%
 2. Formació i perfeccionament 25%
 3. Experiència professional 30%
 4. Entrevista 20%

Els CVs i les cartes de presentació s'hauran d'adreçar per correu electrònic a l'adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant a l'assumpte el codi de la vacant, definit en la convocatòria.

El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 20 de novembre a les 12 h.

Els candidats preseleccionats hauran d'enviar tota la documentació exigida en l'apartat de "Requisits" i "Mèrits" degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que podran tenir caràcter eliminatori) i / o entrevistes personals

Descarregar oferta (PDF)