Tuesday, May 26, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-10 – Enginyer/a en Informàtica o Telecomunicacions

Published: 26/04/2019


Número de places:
 1

Categoria: Research Engineer – RENG 3

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona - Campus Nord

Remuneració bruta anual: 31.211,81€

Jornada laboral: 40 hores setmanals 

Tipus de contracte: Contracte temporal

Duració prevista: fins 30/06/2021

Funcions del lloc de treball:

El projecte on s’incorporarà el/la candidat/a s’anomena GLNGBlockchain: Implementació d’un prototip pre-industrial d’ultracongelació utilitzant LNG i desenvolupament d’eines de traçabilitat mitjançant el concepte Blockchain.

El candidat serà l’encarregat de desenvolupar una plataforma tecnològica basada en la implantació combinada de IoT (internet de les coses) i Blockchain on l’ús de sensors amb capacitat de gestió i autonomia s’emmagatzemarà de manera segura en una base de dades formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació. A més, hi haurà tasques importants relacionades amb la integració de la informació clau del servei de flux de treball de dades basades en el núvol.

La persona desenvoluparia les funcions de:

 1. Analista programador i cap d’equip de treball (2-4 persones)
 2. Desenvolupador d’aplicacions amb tecnologies Microsoft
 3. Desenvolupador d’aplicacions mòbils (Android/iOS) i IoT

A CIMNE oferim:

 1. Contractació estable
 2. Formació personalitzada
 3. Tecnologies punteres d'última generació
 4. Desenvolupament professional

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: llicenciatura o grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.
 2. Experiència mínima de 3 anys com a programador i 1 any com a team leader.
 3. Coneixement dels llenguatges/entorns següents:
  • C#, .Net, WebForms, MVC, SQL Server, LINQ, REST API
  • HTML5, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap
  • Java, Android Studio, Gradle, Retrofit, XCode, Swift, Core Data
  • Blockchain, IOTA, Smart Contracts
 4. Idiomes: català, castellà

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Treball en equip en un entorn dinàmic
 2. Metodologies àgils de treball (SCRUM)
 3. Capacitat de lideratge i resolució de problemes
 4. Idioma Anglès

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Formació i perfeccionament (30%)
 2. Experiència tècnica (40%)
 3. Proves selectives i entrevista (30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 09/06/2019 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)Funded by: feder