Tuesday, October 22, 2019       [ login ]
Home

closed job offers

VAC-2019-12 – Cap d’operacions del grup de recerca CENIT

Published: 14/05/2019Número de places:
 1

Categoria: Research Engineer (RENG 1)

Localitat i centre de treball: Barcelona, Campus Nord de la UPC

Remuneració bruta anual: 24.969,45 € (temps parcial)

Jornada laboral: Dilluns, dimecres i dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 31/12/2020

Funcions del lloc de treball:

 1. Coordinar propostes de recerca, especialment H2020, així com planificar la presentació de propostes en les diferents convocatòries de recerca i innovació.
 2. Coordinar la planificació dels recursos humans assignats als diferents projectes.
 3. Ajudar al responsable del grup a desenvolupar oportunitats de finançament de recerca i innovació.
 4. Potenciar l’estratègia científica del centre alineada amb el programa H2020

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
 2. Experiència en licitacions internacionals i recerca d’oportunitats.
 3. Experiència en direcció d'equips i recursos.
 4. Idiomes: català, castellà, anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en desenvolupament de negoci
 2. Experiència en l’elaboració de propostes de projectes de recerca europeus i en la seva gestió
 3. Coneixements d’ofimàtica,
 4. Altres idiomes.
 5. Experiència laboral a l’estranger

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (15%)
 2. Formació i perfeccionament (5%)
 3. Experiència professional (25%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%)[i]
 5. Coneixement d’altres llengües (15%)
 6. Proves selectives i entrevista (30%)

Els candidats hauran de completar el formulari "Application Form" del nostre web, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la inscripció a l'oferta finalitza el dia 21 de maig de 2019 a les 12h.

Els candidats preseleccionats, hauran d'enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida en l'apartat de "Requisits" i "Mèrits" degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i / o entrevistes personals.

[i] Si el lloc de treball és per a PAS, el català s’ha de valorar en un 10% mínim. Si el lloc de treball és per investigar, el català es pot valorar però no és imprescindible.

Descarregar oferta (PDF)