Wednesday, December 1, 2021     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-20 – Project Manager expert en transport marítim i logística

Published: 20/06/2019


Número de places a cobrir: 1

Categoria: Enginyer investigador (RENG 2)

Localitat i centre de treball: Barcelona, Grup de Recerca CENIT

Remuneració bruta anual: 36.413,78 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals i horari de DL a DV de 9.00-14.00 i de 15.00-18.00h

Tipus de contracte: vacant per interinitat

Duració prevista: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

Enginyer/a per liderar l’àrea de investigació i projectes en l’àmbit del transport marítim i la logística del Grup de Recerca Cenit (especialitzat en transport marítim, transport públic i mobilitat urbana). Es busca incorporar al nostre equip una persona amb experiència en projectes de recerca científica relacionats amb el transport marítim i la logística, capaç de coordinar un grup de treball multidisciplinari en l’àmbit de projectes europeus com els H2020.

El perfil ha de correspondre amb una persona responsable i proactiva, amb una àmplia experiència en projectes europeus de la branca sol·licitada, capaç de resoldre problemes de manera independent però a la vegada treballant en equip, aportant la seva experiència i punt de vista de manera constructiva.

Es valorarà la titulació de Doctor en Enginyeria i l’experiència prèvia en estudis similars.

Funcions del lloc de treball:

 1. Coordinació de projectes en l’àmbit del transport marítim, multimodal i la logística.
 2. Realització de projectes de investigació i recerca i presentació de propostes.
 3. Redacció de documentació tècnica i presentacions.
 4. Difusió de la producció científica mitjançant assistència a congressos, publicació d’articles, entre d’altres.
 5. Assistència a reunions amb agents externs.

Requisits:

 1. Enginyer/a de Camins, enginyer/a naval, enginyer/a industrial o Enginyer/a amb Màster en Logística.
 2. Experiència mínima de 5 anys en projectes de transport marítim, multimodal i logística.
 3. Nivell mínim B2 de llengua anglesa.
Mèrits i aspectes a valorar:
 • Títol de Doctor en Enginyeria i producció d’articles científics.
 • Experiència prèvia en projectes de recerca internacionals tipus H2020.
 • Formació complementària en l’àmbit de la logística, transport intermodal i multimodal.
 • Coneixements en simulació d’operacions.
 • Coneixements d’altres llengües de la UE.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 35%)
 2. Experiència professional (pes específic 30%)
 3. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 5%)
 4. Coneixement d’altres llengües de la UE tret de l’anglès (pes específic 5%)
 5. Proves selectives i entrevista (pes específic 25%)

Els candidats hauran de completar el formulari "Application Form" del nostre web, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 31 de juliol de 2019 a les 12h.

Descarregar oferta