closed job offers

VAC-2023-99 – Webmaster

Published: 29/12/2023


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Tècnic Mig – TECMIG 3

Localitat i centre de treball: Barcelona, UPC Campus Nord

Remuneració bruta anual: 27.463,90 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Funcions del lloc de treball:

El CIMNE vol incorporar un webmàster/dissenyador front-end que s’incorporarà al equip de comunicació i gestió web del centre.

Algunes de les tasques que haurà de realitzar es detallen a continuació:

 • Desenvolupament en wordpress del lloc web www.cimne.com i altres llocs associats.
 • Implementació dels lloc web en format multilingüe.
 • Col·laborar activament amb el desenvolupador back-end i la gestora del projecte web en la migració.
 • Resoldre incidències i problemes del web.
 • Realitzar accions preventives i de manteniment per vetllar per la seguretat del lloc web.
 • Integració amb apis i serveis propis i de 3rs en la web (php, mitjançant plugins o el medi preferit).

Requisits:

 • Formació: Grau oficial en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia o similar.
 • Coneixements avançats de Javascript, PHP, Bootstrap framework (HTML, CSS), Wordpress i maquetació web.
 • Coneixement d’eines d'edició de fotografies i vídeos.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en projectes similars.
 • Portfolio de webs desenvolupats.
 • Ser un bon comunicador i teamplayer.
 • Coneixements accessibilitat.

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits.

Sistema de qualificació:

Es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 30%
 • Coneixement de llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 5%
 • Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 31 de gener de 2024 a les 12h.

A les candidatures preseleccionades se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.