processing

VAC-2022-21 – Tècnic/a informàtic/a en processos selecció

Published: 04/04/2022

Nombre de places a cobrir: 1

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 24.214,8€

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracteContracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis

Duració prevista: 10 mesos (la data d’inici del contracte ha de ser com a màxim el 28/04/2022 i haurà de finalitzar com a màxim el 27/02/2023)

Aquesta contractació està supeditada a l’atorgament de l’ajut del Programa de “Primera Experiència en Administracions Públiques” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta actuació estaria subvencionada pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

CIMNE disposa d’un sistema de selecció que assegura la transparència del procés. Aquest procés implica diferents etapes, documents i persones i s’ha de digitalitzar per augmentar la seva eficàcia i ser més àgil. Per tant, requerim la incorporació d’una persona per integrar-se a l’equip del personal d’administració i serveis del centre, per desenvolupar aquest projecte transversal en el qual intervenen els departaments de: recursos humans, les persones que obren vacants, gerència i desenvolupament informàtic. 

La persona que s’incorpori comptarà amb el suport de les persones claus de la institució i rebrà una formació adequada, especialment en l’àmbit de la selecció de personal en un consorci del sector públic.

Funcions del lloc de treball:

 • Estudiar i redefinir el procés de selecció que actualment s’utilitza a CIMNE
 • Conceptualització de les diferents etapes dels procés de selecció
 • Confecció de l’eina informàtica i els formularis per als diversos moments del procés.
 • Altres tasques relacionades amb el projecte

Requisits:

 • Formació: CFGS en sistemes informàtics o similar. També s’accepta el perfil de grau en relacions laborals, psicologia o similar, amb formació específica en desenvolupament informàtic.
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat
 • Idiomes: català, castellà i es valorarà coneixement d’anglès a nivell mig-alt

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats/no reglats que complementin la formació.
 • Coneixement sobre els processos de selecció
 • Coneixements d’ofimàtica
 • Persona responsable, amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 45%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits. El CV que s’adjunti ha de ser cec (no pot contenir ni el nom ni el cognom de la persona candidata).

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 19 de juny de 2022 a les 12h.

A les candidatures preseleccionades se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Finançat per:

Next Generation