closed job offers

VAC-2023-30 – Secretari/a de Direcció

Published: 24/05/2023Nombre de places a cobrir:
1

Categoria professional: TECMIG 2

Localitat i centre de treball: Barcelona

Jornada laboral: 40 hores 

Tipus de contracte: Interinitat per vacant

La Direcció del CIMNE requereix incorporar un/a secretari/a de Direcció.

Funcions del lloc de treball:

 1. Brindar suport administratiu confidencial d’alt nivell.
 2. Organització de reunions de la Direcció.
 3. Programació, gestió i compra de viatges.
 4. Fer d’enllaç amb els membres dels òrgans de govern de l’entitat (Comissió Executiva i Consell de Govern).
 5. Gestió de sol·licituds d’informació, preparació d’informes i correspondència
 6. Preparar l’agenda de les reunions, fer les convocatòries (presencials o on-line), gestionar la reserva de sales, preparar la informació a presentar segons les indicacions que rebi.
 7. Ajudar en la gestió de les agendes professionals de la Direcció.
 8. Assistència a reunions i altres actes directius; i transcripció d’aquests.
 9. Tasques administratives generals, com contestar telèfons, enviar correus/missatgeria, escanejar, arxivar i fotocopiar.
 10. Organitzar la logística per a visitants, transcripció de notes, redacció d’actes, resposta de correus electrònics i correspondència diversa.

Requisits:

 • Formació: CGFS de Secretariat, CGFS d’Administració i Finances, Estudis en Secretariat, Protocol o formacions similars.
 • Experiència mínima demostrable de 5 anys en un lloc equiparable.
 • Idiomes: català, castellà i anglès avançat.
 • Ofimàtica: paquet office a nivell d’usuari avançat.

Mèrits o aspectes a valorar: 

 • Experiència en el sector públic, centres CERCA.
 • Diplomàcia i discreció.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites en català, castellà i anglès.
 • Persona dinàmica, flexible, proactiva, autònoma, lleial, que inspiri confiança i amb altes habilitats d’interlocució i amb un alt nivell d’organització.
 • Sòlides habilitats informàtiques.
 • Gran atenció al detall.
 • Capacitat per a treballar sota pressió i resoldre situacions no planificades.

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits


Sistema de qualificació:

Es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 35%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 20%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

S'acceptaran sol·licituds fins a cobrir la plaça.

A les candidatures preseleccionades se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.