CIMNE

Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a la Enginyeria

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE, http://www.cimne.com) és una organització de recerca de Barcelona creada el 1987 com a Consorci entre la Generalitat de Catalunya i de Catalunya (UPC). CIMNE és un centre de R+D autònom que centra la seva activitat en la promoció i el foment d’avanços en el desenvolupament i aplicació de mètodes numèrics i tècniques computacionals per a la solució de problemes d’enginyeria en un context internacional.

CIMNE té contractats uns 180 científics i enginyers de diferents camps tècnics i nacionalitats especialitzats en el desenvolupament de mètodes numèrics a una classe àmplia de problemes d'enginyeria. CIMNE participa activament en projectes d'I+D i d'innovació en diferents camps de l'enginyeria, en cooperació amb universitats, centres d'investigació i empreses tant nacionals com internacionals. Es destaca que en els últims anys CIMNE ha participat en més de 700 projectes de R+D+i en col·laboració amb unes 400 empreses de tot el món. D'aquests projectes 103 corresponen a diversos programes de recerca de la CE. Els resultats d'investigació es recullen en llibres, monografies, informes i software. CIMNE conta amb més de 700 publicacions científiques, informes tècnics i codis de software educatiu. CIMNE també ha organitzat amb èxit uns 270 cursos i seminaris i 51 conferències internacionals, en el camp dels mètodes numèrics i la seva aplicació en enginyeria. Les línies d'investigació del CIMNE abasten des d'investigació bàsica fins a l’aplicada en les àrees d'enginyeria computacional i ciències aplicades. Les línies d'investigació en CIMNE estan organitzades en 3 àrees:

- R+D Bàsica: Mecànica de Sòlids i Estructures, Dinàmica de Fluids, Mecànica estocàstica, Materials, Mètodes d'Optimització, Electromagnetisme, Mètodes Numèrics, Geomecánica.

- R+D Sectorial: Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria civil, Energia i medi ambient, Processos de fabricació, Enginyeria marina i naval, Enginyeria d’aliments, Enginyeria biomèdica, Models socials i econòmics.

- R+D Transversal: Pre i post procés, Tecnologia de la Informació i comunicació, Intel·ligència artificial.