Universitat Politècnica de Catalunya

La UPC és una institució pública d'educació superior i investigació, especialitzada als àmbits de l'arquitectura, les ciències y l'enginyeria. Els seus centres són referents, a nivell nacional i internacional, a la formació de professionals i investigadors i a la recerca als àmbits vinculats a les àrees de coneixement de la Universitat.

Lideren molts projectes internacionals d'innovació i recerca, i formen part de les principals xarxes educatives i de recerca internacionals.

Experiencia en projectes col·boratius d’R+D

La activitat de recerca, tant bàsica com aplicada, que es duu a terme als centres i laboratoris de la UPC, sitúa a la universitat en el vértex de la innovació, de la investigació y del desenvolupament tecnológic. Els projectes que es desenvolupen porten la Universitat a un referent mundial al món de les ciències. Actualment, la UPC compte amb 215 grups d'investigació molt actius.

  • 76.785.159 € ingressos per projectes R+D+i

  • 949 nous convenis y projectes d'investigació

  • 27 projectes europeus iniciats al 2008

  • 20 patents

  • 14 empreses creades i participades