Contacte

Pots obtenir més informació sobre el producte a:

Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
Campus Nord UPC Edifici C1, c/Gran Capità s/n
08034 Barcelona Tel: + 34 - 93 205 70 16
e-mail: sigpro@cimne.upc.edu
web: www.cimne.com/sigpro

CIMNE -- C/Gran Capitán SN, UPC Campus Nord , C1 , Barcelona, Spain --