Objectius


El gran objectiu de SIGPRO és simplificar la gestió dels centres de recerca, posant un èmfasi especial en la gestió del projectes competitius (projectes amb finançament públic), però abraçant la gestió de tots els aspectes rellevants dels centres (personal, facturació, convenis amb empreses, viatges, agenda, entre d'altres).

Amb SIGPRO s'aconsegueix:

CIMNE -- C/Gran Capitán SN, UPC Campus Nord , C1 , Barcelona, Spain --