Què és SIGPRO?


SIGPRO és un ERP per a la gestió integral d'un centre de recerca. És una eina desenvolupada 100% a CIMNE i dissenyada per experts en la matèria. SIGPRO és un gestor molt potent de tota l'activitat d'un centre de recerca i és l'eina global de suport en la justificació de les despeses dels projectes amb finançament públic. SIGPRO representa un salt qualitatiu en la gestió dels projectes de recerca.

CIMNE -- C/Gran Capitán SN, UPC Campus Nord , C1 , Barcelona, Spain --