Presentació
 
  Serveis
 
  Punts destacats i beneficis
 
  Benvinguts a
“La Meva Escola” en Xarxa

      Administració
      Botiga
      Aules
      AMPA
      Serveis
 
  Marc de referència
 
  Qui som
      CIMNE
      Quantech
 
 
   AULES
 

“La Meva Escola” en Xarxa conta amb un espai anomenat “Aules” destinat al desenvolupament de l'activitat de formació complementària . Dintre de l'àrea “Aules” l'usuari podrà accedir als seus serveis. Cada curs disposa de diverses àrees de treball organitzats en: Seccions i Serveis del Curs.

SECCIONS
El Meu Curs/ La Meva Gestió/ Punt De Trobada

SERVEIS DEL CURS
Ajuda/ Línia Directa/ Fòrum/ Publicacions/ Notícies/ Enquestes


SECCIONS  

EL MEU CURS

Dins de la secció El meu curs l'usuari trobarà les assignatures del curs:

LA MEVA GESTIÓ

Aquesta àrea és l'encarregada d'administrar tots els recursos associats a un curs allotjat a La Meva Escola en Xarxa, amb la finalitat d'oferir un servei de qualitat als usuaris del mateix.

L'àrea La meva Gestió no és un espai reservat únicament al personal administratiu del curs, també és una àrea a la qual poden accedir alumnes i professors per a revisar, actualitzar o canviar les seves dades personals, tals com la seva clau d'accés, el seu número de telèfon o el seu compte de correu electrònic.

A través de l'àrea La meva Gestió es poden realitzar totes les tasques de tipus administratiu que es requereixen en el curs, per exemple:

 • L'alta de l'alumne i professors al curs, i les assignatures que ho integren.
 • Creació d'assignatures.
 • Accés i organització de l'arxiu personal de cada estudiant.
 • Des de La meva Gestió es poden donar d'alta a nous usuaris del Centre Virtual, nous alumnes i els professors, administradors i pares.

  PUNT DE TROBADA

  En aquesta zona l'alumne trobarà una llista d'usuaris connectats a La Meva Escola en Xarxa, i iniciar una videoconferència o una conversa mitjançant les eines de comunicació disponibles.

  SERVEIS DEL CURS  

  AJUDA

  En aquesta secció es proporciona una breu descripció de les eines i apartats més comuns per a la navegació dins de la secció Aules.
  L'objectiu no és altre que el de proporcionar una referència ràpida, que sigui d'utilitat per a tots els usuaris.


  LÍNIA DIRECTA

  L'objectiu principal de la tutoria és proveir als alumnes d'un curs d'un canal més per a atendre els seus problemes, dubtes o comentaris.

  Les consultes que es poden plantejar no han d' estar relacionades necessàriament amb els temes impartits dins de les assignatures, si no que poden incloure també aspectes administratius, socials i operatius que sorgeixen del dia a dia, en la marxa general del curs.

  El Tutor pot suggerir consells i idees i també proposar vies de comunicació i solucions als problemes plantejats.

  Tanmateix, el tutor actua d'enllaç entre els alumnes i els professors i el personal administratiu del curs, facilitant a aquests últims una visió general dels problemes i qüestions plantejades pels alumnes, així com del funcionament global del curs i de La Meva Escola en Xarxa.

  FÒRUM

  A l'espai de Fòrum es pot plantejar preguntes, fer comentaris, donar respostes etc. sobre temes relacionats del Curs. Els temes i qüestions que es plantegen en el Fòrum són visibles per tots els professors i alumnes del curs.

  Dins del Fòrum es permet buscar entre els temes que ja s'hagin plantejat o iniciar un nou tema.

  A l'intervenir en un tema es permet a l'usuari contribuir amb noves aportacions sobre el tema plantejat, així com veure el conjunt d'intervencions sobre aquest tema. Només els administradors poden eliminar les preguntes del Fòrum.

  PUBLICACIONS

  La secció publicacions és una secció pròpia de cada curs. Els professors podran proporcionar les publicacions del curs, com també, arxius per a descarregar documents generals del curs, independentment de la documentació de les distintes assignatures.

  NOTÍCIES

  En aquesta secció es troben totes les notícies generals del Curs. S'inclou a més un cercador de notícies de fàcil ús. Solament els administradors del Curs podran crear noves notícies i esborrar les notícies velles.

  ENQUESTES

  Dins d'aquesta zona s'allotgen totes les enquestes d'opinió del curs, disponibles per a tots els usuaris de La Meva Escola en Xarxa.