Presentació
 
  Serveis
 
  Punts destacats i beneficis
 
  Benvinguts a
“La Meva Escola” en Xarxa

      Administració
      Botiga
      Aules
      AMPA
      Serveis
 
  Marc de referència
 
  Qui som
      CIMNE
      Quantech
 
 
   MARC DE REFERÈNCIA
 

EQUIPAMIENT TIC A LA LLAR

Dades de l´ institut municipal d informàtica.
Enquesta òmnibus desembre 2003 - www.bcn.es
64% de les llars a Barcelona té ordinador a casa.

CREIXEMENT DE L' ÚS D' INTERNET

Dades de l´ institut municipal d informàtica.
Enquesta òmnibus desembre 2003 - www.bcn.es
50% de les llars a Barcelona amb connexió a Internet. Increment anual estimat del 6% per el 2004.

PRINCIPALS USUARIS DE LES TIC

Segons dades de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona,

 • El 64% de les llars a Barcelona tenen ordinador a casa.
 • El 62% dels enquestats es connecta cada dia.
 • S'accedeix a Internet des de:
  • Casa (80%)
  • A la feina (45%)
  • En centres de formació (10%)

Segons dades del MCYT,

 • Uns 3,5 milions de llars nacionals disposa d'accés a Internet.
 • A Espanya hi ha 11,6 milions d'internautes d'ells el 27,3% ( 9.5 mill. ) són majors de 15 anys.