Presentació
 
  Serveis
 
  Punts destacats i beneficis
 
  Benvinguts a
“La Meva Escola” en Xarxa

      Administració
      Botiga
      Aules
      AMPA
      Serveis
 
  Marc de referència
 
  Qui som
      CIMNE
      Quantech
 
 
   SERVEIS
 

AL CENTRE

Administratius:

 • Gestió de compres a proveïdors.
 • Relació i venda amb proveïdors de continguts formatius.
 • Botiga virtual. Gestió de venda de material escolar i equipaments.
 • Consultes a centres i publicacions oficials.

  Comunicació:

 • Circulars informatives a professors, alumnes i famílies.
 • Qualificacions i certificats.

  ALS PROFESSORS:

  Comunicacions amb el centre de formació.
  Relació amb les famílies dels alumnes.
  Relació amb altres professors del centre i d'altres centres.
  Formació pròpia.
  Consultes amb publicacions oficials.

  Comunicació amb l'alumne:

 • Agenda compartida
 • Continguts virtuals
 • Informes i qualificacions
 • Consultes on-line
 • Recepció i emmagatzematge de treballs
 • Exercicis d´ autocontrol i avaluacions on-line

  ALS ALUMNES:

  Canal de comunicació entre alumnes - MCR MESSENGER

  Comunicacions amb el professor:

 • Consultes i fòrums
 • Qualificacions i controls
 • Consultes a continguts on-line
 • Enviament de treballs al professor

  Comunicacions amb el centre de formació

 • Consulta d'activitats extra curriculars
 • Accés a canals virtuals (formació addicional)
 • Accés a continguts on-line (enciclopèdies, diccionaris, etc.)
 • Tècniques i ajudes d'estudi i formació
 • Activitats per a períodes de vacances

  ALTRES SERVEIS:

  AMPA:

 • Comunicació AMPA - Famílies
 • Comunicació AMPA - Centro de formación

  Famílies:

 • Gestió administrativa
 • Relació amb els professors (consultes, informes, etc.)
 • Relacions amb el AMPA
 • Compres de material escolar, llibres, etc.

  Altres serveis:

 • Accés a distribuïdors de continguts
 • Ofertes de sortides culturals, viatges fi de cicle, etc.
 • Accés a centres de compra virtual
 • Enllaços altres temes, oci, restauració, hobbies,...