Introducció

L’objectiu del projecte FER es posar en contacte centres de diferents regions i facilitar la comunicació entre ells amb el fi de determinar interès comuns i preparar propostes cooperatives conjuntes per ser presentades al 7FP. FER pretén participar en l’esforç per aconseguir un increment del volum i de la qualitat de la investigació en les regions participants creant un espai de cooperació, a nivell de les entitats relacionades amb les tecnologies de la producció. Els socis del projecte desitgen assentar les bases d’una xarxa partenarial de Universitats, centres de investigació i empreses del sector de les tecnologies de la producció, per a presentar projectes col·laboratius de investigació..

Concretament, el projecte es centrarà en:

  • Dinamitzar una estructura estable de coordinació i cooperació entre Centres de Investigació.
  • Posar en comú les ofertes i necessitats de tecnologies i coneixements detectades al sector.
  • Orientar les línies de treball dels centres de investigació i empreses en torn a les demandes formulades pel sector i les interessos comuns .
  • Difondre les activitats del projecte per incrementar el interès del públic en la relació universitat i empresa.
  • La concreció de tota aquesta activitat en la preparació i el desenvolupament de projectes de recerca conjunts en temàtiques concretes de la producció i compatibles amb les calls del 7FP que siguin vigents durant el període de realització de la proposta FER.

El valor afegit d’aquest projecte és que es desenvolupa una eina que permet una via de comunicació i treball conjunt més ràpida i còmode entre els diferents grups de treball. Les dades de contacte i tota la informació rellevant sempre es troba disponible via web. Es facilita la identificació d’objectius comuns per a presentar projectes de investigació i la presentació de nous socis i col·laboradors.