Organitzadors

CIMNE

- El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l'Enginyeria (CIMNE) és un centre de recerca autònom dedicat a la promoció, desenvolupament i aplicació de mètodes numèrics i tècniques computacionals avançades com a sol·lució a problemes d'enginyeria en el context internacional, i participa en gran nombre de projectes de transferència de tecnologia cooperant amb prop de cent cinquanta empreses i organitzacions en tots els continents.

Actualment gestiona grups de treball en diferents camps, com ara: Anàlisi Estructural i Processos de Conformat, Servei de Transferècia de Tecnologies, Processos de Deposició Metàlica, Materials compostos

UPC

- La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució pública catalana de recerca i educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura i les ciències. Des de 2009 és reconeguda com Campus D'Excel·lència Internacional.

Dins l'àmbit del congrés, la UPC disposa de departaments de treball en Tecnologia de Plàstics i Compòsits, Disseny, Operació i Control de Processos Químics, Modelització, Disseny, Càlcul i Simulació Mecànica, , Recerca en Estadística Aplicada, Robòtica Intel·ligent i Sistemes, Robòtica i Percepció, Recerca en Estructures i Mecànica de Materials

IQS

Àrees de Nano ciències, Nanotecnologies, Bioprocessos, Materials i noves tecnologies de la producció.

Fundació CIM

- La Fundació CIM és una entitat adscrita a la UPC dedicada a transferir coneixements d’enginyeria, gestió de la tecnologia i facilitar eines a les empreses i als professionals perquè puguin crear i millorar els seus productes i processos de fabricació, acostant la realitat empresarial a la universitat. En el marc d'aquest congrés, la Fundació CIM aportarà el seu grup de Fabricació Integrada per Ordinador.

XaRTAP

- La Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de Producció (XaRTAP) aplega 11 grups de recerca, amb més de 200 investigadors amb la intenció d’ajudar a les empreses i a professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica a base de transferir tecnologia a les empreses. Els membres de la XaRTAP es distribueixen en els principals centres científics i tecnològics de Catalunya, tals com els Parcs Tecnològics i Campus de Barcelona, Terrassa, Girona, Bellaterra i Castelldefels.

Fundació Bosch i Gimpera

- La Fundació Bosch i Gimpera contribueix a desenvolupar la tercera missió que la societat demana a les universitats: transferència de coneixement i tecnologia. Pioners en agilitzar la connexió de la universitat amb les noves demandes i realitats socials, el vincle entre universitat, empresa i societat.