Winter School

RMOP

Robust MultiObjective Optimization Platform- Optimization for industrial to Research applications - Wednesday, April 3th

At O. C. Zienkiewicz seminar room of CIMNE, C-1 building, Campus Nord UPC
Ponents: Hector Espinoza, Martí Coma Company and Jordi Pons Prats from CIMNE and METALFORM

RMOP és un desenvolupament de CIMNE que busca donar resposta a tot aquell que necessiti realitzar un anàlisi d’optimització. Desenvolupant a partir de la investigació en mètodes d’optimització a CIMNE, és una eina que pretén donar resposta a la necessitat d’un ampli espectre d’usuari, des d’usuaris industrials als propis investigadors. La plataforma, en constant desenvolupament, inclou dos mètodes d’optimització (algoritmes genètics i eixam de partícules), així com una interfície d’usuari fàcil i amistosa. Es presentarà la plataforma, així com algunes de les aplicacions desenvolupades fins al moment.

Conferencia: "What Happens to a Society when it Stops Making Things - Tuesday, March 19th"

Professor Marc Madou - At Sala Multimèdia IQS

Gràcies a la IQS i a la col•laboració de l’Obra Social de “la Caixa” visita per primera vegada Espanya el Dr. Marc Madou, un científic rellevant en microfabricació. Les seves àrees d’actuació principals són microfluïdesa, cèl•lules de biocombustibles i polímers electroactius.

La seva primera àrea d’actuació té nombroses patents d’un dispositiu de microfluïdica implementada en un disc rotatori al que s’anomena disc compacte. Fa microfluÏdica per força centrífuga amb volums de microlitre o nanolitre que permeten fer mescles completes de reactius molt cars i escassos.