Ponents

Fernando Rastellini (08/07/75). Enginyer en Construccions (Març 2000) i Doctor per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona). La seva tesi doctoral, "Modelització numèrica de la no-linealitat constitutiva de laminats compostos" va ser llegida al juny de 2006. Actualment treballa per Quantech ATZ, S.A. (Barcelona) on lidera l'equip d'investigació i desenvolupament orientat a programari industrial en l'àrea de conformat de metalls. També forma part del grup investigador en l'àrea dels materials compostos en qualitat d'Investigador Doctor en CIMNE (Centre Internacional de Mètodes Numèrics - Barcelona).

Email: fernando@quantech.es


Óscar Fruitós. Enginyer Industrial per la Universidad Tecnológica Nacional (UTN, Facultat Regional Mendoza), va cursar un màster en Mètodes Numèrics a la UPC al 1992. És el responsable del grup de recerca i desenvolupament CIMNE-TTS (Servei de Transferència de Tecnologies) dins de CIMNE, que actualment treballa en aplicacions i optimització de processos de escalfament i conformat de metalls per mètodes mecànics i electromagnètics, disseny i anàlisis de compòsits i aplicacions diverses del mètode d'elements discrets (DEM), entre d'altres.

Email: metalform@cimne.upc.edu


Andrés Ferriz. Enginyer químic a l'IQS i CIMNE. Especialista en fabricació d'epoxi i resines fenòliques per revestiments de coure laminat, per a usos en gestió tèrmica, retardancia al foc, resistència tèrmica i resistència mecànica.

Email: aferriz@edilambert.com


Isaac Esparbé. Coordinador de centres TECNIO de la Universitat de Barcelona (UB) i Promotor del Centre d’Innovació i Tecnologies Avançades de la UB (CITA-UB). Llicenciat en ciències químiques, màster en química-física de materials i gestor de la innovació. Especialista en electroquímica de materials per a l’energia.

Email: iesparbe@fbg.ub.edu


Joaquim Minguella. Enginyer Industrial per l’ETSEIB (UPC), International Diploma in Management per la Tanaka Business School de Imperial College London (U.K.) i Unitech Alumni per la Unitech International Association (C.H.), ha treballat en empreses de diferents àmbits del desenvolupament de producte i la fabricació en països com França o Anglaterra i especialment en projectes de Recerca col·laborativa Europea. Actualment, és el cap d’R+D+i de la Fundació CIM, on dirigeix l’Àrea de Projectes i Oficina Tècnica. A més, és professor associat al Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC i participa en xarxes i associacions de l’àmbit de la mecànica i la fabricació, com la EFFRA, la SIF, la AM Platform i, de manera especial, la XaRTAP, on actua com a coordinador de l’entitat gestora.

Email: jmiguella@cim.upc.edu


Roger Uceda. Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.

Email: ruceda@cim.upc.edu


Felip Fenollosa. Enginyer industrial per l’ETSEIB (UPC) i Màster CIME per la fundació CIM i la UPC. Ha desenvolupat la seva carrera professional a la Fundació CIM i, actualment, n’és el Director Corporatiu i de Qualitat. En paral.lel, és professor associat al Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC i, puntualment, realitza col.laboracions docents amb altres centres, com ara Elisava, CDEI-UPC, Centre CID o el INPL de Nancy (França). Com a emprenendor, ha impulsat des de la Fundació CIM una spin-off (Electronic Variable Technologies) centrada en transmissions de variació contínua de velocitat, amb aplicacions a vehicles industrials, híbrids, elèctrics i al sector de l’aerogeneració.

Email: ffenollosa@cim.upc.edu


Dra. Simona Iliescu. Directora d'Innovació del Centre de Projecció Tèrmica (CPT), un centre d'investigació de la Universitat de Barcelona, especialitzada en l'Enginyeria de Superfícies i completament dedicat a la investigació, desenvolupament i innovació de les capes dins de les tecnologies de projecció tèrmica. És la responsable en el desenvolupament d'aliances estratègiques dins de la indústria, l'acadèmia i centres tecnològics, dins de l'estratègia d'internacionalització, la innovació i la valorització de la CPT. Simona Iliescu es va graduar en Física i Doctor en Ciència dels Materials per la Universitat Autònoma de Barcelona i un MBA per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Email: siliescu@cptub.eu


Cyril Bordreuil. Dr. Bordreuil és enginnyer mecànic per l'Institut de Ciències Aplicades de Lyon (INSA) des de l'any 1997, i va presentar el seu doctorat sobre danys dels materials en processos de forja l'any 2002. Entre 2002 i 2004 va cursar un postdoctorat a la Universitat de Provence a Marsella sobre aplicacins de materials compostos i estructures de composites. Des de 2004, és professor associat a la Universitat de Montpeller 2 i condueix la recerca en la soldadura. Ha desenvolupat mètodes en experiments amb soldadures, principalment les dades i de tractament d'imatges per tal d'analitzar temps característic en la física de la soldadura. Contribueix també a desenvolupar models per a la comprensió de la fissuració en calent durant la solidificació del bany de fusió.

Email: cyril.bordreuil@univ-montp2.fr


José Antonio Heredia Álvaro, professor titular, imparteix docència de les assignatures del departament de Processos de Fabricació a la Universitat Jaume I. És Expert en Gestió de Sistemes de Producció i ha liderat diversos Projectes Europeus i Nacionals i treballat com a assessor per nombroses empreses del sector.

Email: heredia@esid.uji.es


Fernando Romero Subirón, Enginyer Industrial per la UPV. Doctorat cum laude en "Optimizacion de las condiciones de corte en un sistema de mecanización integral". Des de 1994, catedratic a la Universitat Jaume I (UJI) a "Procesos de Fabricación". Primer Rector electe a la UJI Medalla d'or de la Associació de Técnics Ceràmics i Vicepresident de la Societat Espanyola de Enginyeria de Fabricació.

Email: fromero@esid.uji.es


Denis Cervellin, és professor de ENSAM a l'Institut Universitaire de Technologie de Nîmes. És el responsable de l'Associació Internacional i Industrial per a la Soldadura en Vaixells a Pressió. a Montpellier Polytech '. Bàsicament, l'enginyer de la ENI de Tarbes, és un membre actiu de la SNCT (Sindicat Nacional de la Chaudronnerie) i de l'associació francesa de soldadura i és l'administrador de la societat científica per a la soldadura (SIS).


Salvador Borrós, Professor Catedràtic de Ciència de Materials de l'IQS, Universitat Ramon Llull. Director del Grup d'Enginyeria de Materials de l'IQS, Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Més de 120 articles publicats en revistas internacionales. 10 patentes. Fundador de Sagetis-Biotech empresa pel desenvolupament de sistemes d'alliberament controlat de fàrmacs.

Email: salvador.borros@iqs.url.edu


Cecilia Soriano, Cecilia Soriano es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (UB) y Doctora en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politèncnica de Catalunya (UPC). Especialista en Física del Aire y contaminación atmosférica. Fue profesora de Matemáticas y Física en la UPC en las titulaciones de Ingeniería Industrial y de Arquitectura y Consultora freelance en proyectos atmosféricos. Actualmente es la coordinadora de propuestas de proyectos RTD de CIMNE, Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería.

Email: csoriano@cimne.upc.edu